شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور > اخبار > اخبار > بازدید استاندار محترم هرمزگان از افتتاح پروژه کارخانه فرآوری رادیکس