شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور اولین تولید کننده کنسانتره هماتیتی از ذخایر سنگ آهن با عیار پایین تر از 40%

انجام عملیات اکتشافی دقیق و برنامه ریزی شده در معدن، تولید مستمر سنگ آهن و شدت تاثیر این فعالیت ها در افزایش میزان اشتغال در منطقه محروم فین و بالا رفتن سطح درآمد عمومی ساکنین منطقه موجب شد که این شرکت در سال های 88، 89، 90 و 92 به عنوان بهره بردار و واحد نمونه معدنی استان هرمزگان انتخاب شود.


شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور با اتکا به دانش فنی داخلی و منابع مالی سهامداران خود اولین کارخانه تولید کنسانتره هماتیتی در منطقه محروم فین احداث نمود. در معدن و کارخانه بیش از یکصد نفر نیروی بومی اشتغال به کار دارند. این شرکت توسعه معدن و کارخانه را منطبق بر معیار های زیست محیطی در برنامه خود دارد.

آخرین اخبار

الحاقیه تفاهم نامه فی مابین شرکت معدن سنگ آهن آک کهور فین واداره کل آموزش وپرورش هرمزگان

توسعه رشته معدن در هنرستان حکیم نظامی منطقه فین

مراسم افتتاحیه مراحل اجرایی کارخانه فرآوری رادیکس

بازدید استاندار محترم هرمزگان از افتتاح پروژه کارخانه فرآوری رادیکس

راههای روستایی آسیب دیده از سیل اخیر بخش فین شهر بندرعباس در اسرع وقت و با به کارگیری 4 دستگاه لودر …

بازگشایی راههای روستایی آسیب دیده از سیل در بخش فین بندرعباس