آرشیو خبرها

  حقوق دولتی معادن امسال 20 درصد افزایش می یابد  (1393/05/04)


  بدنبال ابلاغ قیمت های پایه سال 92 مواد معدنی کشور و در اجرای ماده 14 قانون معادن و ماده 60 آیین نامه اجرایی آن، حقوق دولتی مواد معدنی معادن در 31 استان کشور و جنوب استان کرمان برای سال 93 البته به استثنای زغال سنگ و سنگ آهن، 20 درصد نسبت به قیمت های پایه قطعی سال 92 افزایش می یابد.

  گزارش معدن24 نشان می دهد که بر طبق بخش نامه اخیر وزارت صنعت،�معدن و تجارت، قیمت پایه ماده معدنی زغال سنگ با توجه به شرایط سخت آماده سازی، استخراج، نگهداری و صعوبت کاری و به منظور ارتقای سطج ایمنی در معادن یاد شده برابر با قیمت پایه سال 92 محاسبه و وصول میگردد.

  همچنین قیمت پایه ماده معدنی سنگ آهن دانه بندی شده صادراتی با توجه به کاهش قیمت های فروش جهانی ماده معدنی مذکور برابر با قیمت پایه سال 92 محاسبه و وصول گردد.

  لازم به ذکر است بر طبق این بخش نامه سایر بندها و مفاد بخشنامه ابلاغ قیمت های پایه مواد معدنی سال 92 به قوت خود باقی بوده و چنانچه در رابطه با محاسبه حقوق دولتی مورد خاصی وجود داشته باشد، باید مراتب را به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نموده تا هماهنگی لازم به عمل آید.

  برگرفته از سایت معدن 24