آرشیو خبرها

    میزان حقوق دولتی در انتظار تصمیم معاونت معدنی است   (1393/02/15)


    یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار معدن24 با بیان این مطلب گفت: برآیندی از نظرات کارشناسی جمع آوری و به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شده و ما منتظر تصمیم نهایی از سوی معاونت معدنی هستیم.

    لازم به ذکر است در اواخر سال 92 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حقوق دولتی به شکل علی الحساب 50 درصدی تا فروردین 93 تعیین و این تصمیم با توجه به اعتراضات بهره برداران و درخواست سازمان های صنعت، معدن و تجارت درخصوص تجدید نظر در میزان دریافت حقوق دولتی 92 تا فروردین 93، حقوق دولتی معادن گرفته شد.

    همچنین قرار شد تا بعد از تعطیلات نوروز 93 دلایل کارشناسی بهره برداران و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها بررسی شود.

    براساس قانون بودجه 93 مصوب مجلس، مبلغ 1800 میلیارد تومان (1000 میلیارد تومان بیشتر از سال 91) جهت دریافت عوارض و حقوق دولتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است.