آرشیو خبرها

  متن بخشنامه جدید درباره حقوق دولتی معادن در سال 92  (1392/12/26)


  وزارت صنعت، معدن و تجارت
  روسای محترم صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
  با سلام

  با توجه به مراجعات مکرر انجمن ها، تشکلهای معدنی و بهره برداران معادن در ارتباط با میزان افزایش قیمت پایه حقوق دولتی ابلاغی سال 1392 مواد معدنی و نظر به مکاتبات برخی سازمانهای استانها در خصوص درخواست بررسی قیمت پایه تعدادی از مواد معدنی، مقتضی است حقوق دولتی سال 1392 معادن آن استان را برمبنای 50% قیمت پایه ابلاغی سال 1392 مواد معدنی معادن آن استان منوط به اینکه از قیمتهای پایه ابلاغی سال 1391 کمتر نگردد با درنظر گرفتن موارد ذیل بصورت علی الحساب محاسبه، ابلاغ و وصول نمایید:

  - حقوق دولتی معادن سنگ آهن برمبنای 50% قیمت پایه ابلاغی سال 1392 منوط به اینکه از 5/1 برابر قیمتهای پایه ابلاغی سال 1391 کمتر نگردد.

  - حقوق دولتی معادن ذغالسنگ برابر قیمت پایه سال 1391 بصورت قطعی محاسبه، ابلاغ و وصول گردد.

  بدیهی است محاسبات حقوق دولتی صدرالاشاره بغیر از حقوق دولتی معادن ذغالسنگ بصورت علی الحساب بوده و قیمتهای نهایی پس از بررسی های لازم بمنظور اجرا به آن سازمان ابلاغ خواهد گردید.

  جعفر سرقینی

  معاون امور معادن و صنایع معدنی