آرشیو خبرها

    بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره حقوق دولتی معادن در سال 92   (1392/12/26)


    به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)؛ براساس این بخشنامه، مقتضی است حقوق دولتی سال 92 معادن بر مبنای 50 درصد قیمت پایه ابلاغی همان سال مواد معدنی مشروط به اینکه از قیمت های پایه ابلاغی سال 1391 کمتر نگردد به صورت علی الحساب محاسبه و وصول شود.

    در این بخشنامه درخصوص معادن سنگ آهن تصریح شده است : حقوق دولتی معادن سنگ آهن بر مبنای 50 درصد قیمت پایه ابلاغی سالجاری است. منوط به اینکه از 1.5 برابر قیمت های ابلاغی سال 91 کمتر نباشد.

    براساس این بخشنامه؛ حقوق دولتی معادن زغال سنگ برابر با قیمت پایه سال 91 به طور قطعی محاسبه و وصول شود.

    برگرفته از سایت معدن 24