آرشیو خبرها

  قیمت سنگ آهن مجدداً افزایش یافت.  (1392/12/24)


  معدن24: قیمتهای سنگ آهن به تدریج از فشار وارده بر شرکتهای معدنی میکاهد به گونه ای که قیمت پایه کالا روزپنج شنبه گذشته 3.8 درصد افزایش پیدا کرد.

  ارقام بعضی از شاخص های فولاد نشان می دهد که قیمت وارداتی برای نرمه سنگ آهن 62 درصد با 4.10 دلار افزایش به 111.5 دلاردر هر تن رسید و نسبت به 8 درصد کاهش در روز دو شنبه ( 104.7 دلار در هر تن ) بهبود یافته است.

  تولید فولاد در چین با 6 درصد افزایش در روز در اواخر ماه فوریه به 2.08 میلیون تن رسید که به طور متوسط در طی سال گذشته روزانه2.07 میلیون بود.

  نتایج و اتفاقات اخیر موید نظرات مدیر عامل BHP است که گفته بود با وجود افت قیمت سنگ آهن در سال گذشته در طی دهه آینده تقاضا برای این کالا بالا خواهد رفت چون تولید فولاد خام احتمالاً تا سال 2025 به 1.1 میلیارد تن برسد.

  پیش بینی این است که تقاضا برای سنگ آهن رو به افزایش خواهد گذاشت اگرچه این افزایش اندک خواهد بود و نیروی محرکه آن شهر سازی و صنعتی شدن است.

  تحلیل گران بازار مطرح می کنند که شرکتهای بزرگ سنگ آهن دراسترالیا و برزیل برای بازار چین ظرفیتهای خود را توسعه می دهند که بین عرضه و تقاضا فاصله ایجاد کرده و در ظرف دو سال آینده بر روی قیمتها تأثیر خواهد گذاشت.

  افزایش قیمت شرایط صنعت، یعنی افزایش موجودی انبارها و افت تقاضا را تغییر داده است.

  سنگ آهن انباشته شده به عنوان وثیقه برای گرفتن وام استفاده می شود و چون گیرنده وام باید آنرا باز پرداخت کند به ناچار آنرا در بازار اشباع شده می فروشد و درنتیجه قیمت آن را پایین می آورد.

  دلیل اصلی افت قیمت سنگ آهن به نبودن اعتبارات است و بانکها به شرکتها وام نمی دهند.

  که درنتیجه پیش بینی بلند مدت را تا حدی مشکل کرده است.

  برگرفته از سایت معدن 24