آرشیو خبرها

    توقف صادرات سنگ آهن در صورت وضع عوارض  (1392/09/26)


    رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه منتظر برگزاری جلسه با معاون معدنی وزارت صنعت برای بررسی موضوع وضع عوارض روی صادرات سنگ آهن در سال آینده هستیم، گفت: این موضوع مورد اعتراض شرکتهای سنگ آهنی قرار گرفته که امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه عوارض سنگ آهن با دقت کامل عمل کند. مهرداد اکبریان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره بحث های مطرح شده مبنی بر برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وضع عوارض روی صادرات سنگ آهن از ابتدای سال آینده توضیح داد: جزئیات این طرح هنوز مکتوب یا مصوب نشده و ما منتظر برگزاری جلسه با معاون معدنی وزیر صنعت هستیم، گویا وزارت صنعت قصد دارد طی سه سال عوارض صادرات سنگ آهن را از 10 تا 25 درصد برساند. او با اشاره به این که اعمال این عوارض مورد اعتراض سنگ آهنی ها قرار گرفته است، گفت: در شورای مشورتی معادن نیز مخالفت خود را با این کار اعلام کردیم و تاکید کردیم که در چنین شرایطی اعمال عوارض روی صادرات کار صحیحی نیست و به شدت حاشیه سود صادرات را پایین می آورد. رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با اشاره به این که ممکن است در صورت اعمال عوارض روی صادرات سنگ آهن، صادرات این محصول معدنی متوقف شود، گفت: اگر در سال 1393 چنین اتفاقی رخ داد تعجب نکنید باید بگویم که موتور محرکه رشد رخ داده در اکتشاف و استخراج سنگ آهن به ویژه توسط بخش خصوصی صادرات بوده و اگر قرار به کند کردن این موتور باشد بخش سنگ آهن دچار افت خواهد شد.

    برگرفته از نشریه گل گهر