آرشیو خبرها

  تشکیل جلسه ویژه در دولت برای وضع عوارض صادرات سنگ آهن  (1392/09/03)


  محمد رضا بهرامن نائب رئیس خانه معدن ایران در گفت و گو با معدن24 گفت: به زودی جلسه ای با انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در وزارت صنعت ، معدن و تجارت در مورد بازنگری وضع عوارض صادرات سنگ آهن با نگاه کارشناسی برگزار می شود.

  وی گفت: نمایندگان مجلس و وزیر صنعت، معدن و تجارت مصمم برای دریافت وضع عوارض صادرات سنگ آهن خام هستند اما بخش خصوصی انتظار دارد تا اینگونه اقدامات با نگاه کارشناسی شده اجرایی شود.

  بهرامن در ادامه گفت: در شرایطی که در کشور با مازاد تولید سنگ آهن رو به رو هستیم وضع عوارض باعث از دست دادن بازارهای جهانی می شود و مانع تراشی صادرات این محصول بی مفهوم است.

  وی اظهار داشت : وضع عوارض برای صادرات سنگ آهن در مورد معادنی که از عیارهای پایین بر خوردارند مناسب نیست و این معادن دچار آسیب می شوند.

  نایب رئیس خانه معدن گفت: خانه معدن ایران امروز گزارشی را در مورد نحوه صحیح و کارشناسی شده برای وضع عوارض صادرات مواد معدنی به معاونت معدنی ارائه می دهد.

  برگرفته از سایت: معدن 24