آرشیو خبرها

  روند انجام نقل و انتقال سهام در شرکت آک کهور  (1392/08/21)


  با سلام
  از کلیه سهامداران یا متقاضیان خرید سهام شرکت سنگ آهن آک کهور تقاضا می شود جهت نقل و انتقال سهام خود نسبت به انجام مراحل زیر به ترتیب اقدام نمایند:
  1- ارسال تقاضای خرید/ اعلام فروش سهام توسط خریدار / فروشنده به شرکت آک کهور با ذکر مشخصات کامل خریدار / فروشنده
  2- تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر موافقت با نقل و انتقال سهام توسط شرکت آک کهور
  3- تأیید نقل و انتقال سهام مورد نظر توسط هیئت مدیره شرکت آک کهور
  4- ارائه تصویر برابر با اصل شناسنامه، کارت ملی یا وکالتنامه انتقال سهام توسط خریدار / فروشنده به شرکت آک کهور
  5- تنظیم فرم مالیات نقل و انتقال سهام توسط شرکت آک کهور
  6- پرداخت هزینه های مرتبط با نقل و انتقال سهام مورد نظر مورد نظر (از جمله مالیات) توسط خریدار / فروشنده به شرکت آک کهور
  7- امضای دفتر نقل و انتقال سهام و سایر مدارک مورد نیاز توسط خریدار / فروشنده در شرکت آک کهور
  8- انجام سایر عملیات اداری مورد نیاز در ادارات مربوطه از جمله اداره ثبت شرکتها توسط شرکت آک کهور
  9- اعلام خاتمه مراحل نقل و انتقال سهام به خریدار و فروشنده توسط شرکت آک کهور