آرشیو خبرها

    موجودی سنگ آهن در بنادر چین بازهم کاهش یافت.  (1393/09/26)


    به گزارش معدن24 به نقل از یومتال، موجودی سنگ آهن انبارهای بنادر اصلی چین در آخرین روز از هفته گذشته با 860 هزار تن کاهش به 101 هزار و 750 هزار تن رسید.

    این سومین هفته ای است که موجودی سنگ آهن در انبارهای چین کاهش می یابد.

    گفتنی است موجودی سنگ آهن انبارهای چین از هفته پایانی نوامبر روند کاهشی را آغاز کرده و هفته گذشته نیز ادامه یافت.

    لازم به ذکر است در روز 5 دسامبر این موجودی ،102 میلیون و 610 هزار تن ثبت شده بود.