آک کهور در یک نگاه
شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور بمنظور انجام فعالیت معدنی در بخشهای اکتشاف، استخراج، فرآوری و فروش سنگ آهن و محصولات مرتبط، در سال 1384 به ثبت رسید و دارای پروانه بهره برداری معدن سنگ آهن آک کهور در 100 کیلومتری شمال غرب بندرعباس است.
احداث کارخانه تغلیظ سنگ آهن آک کهور پس از انجام مطالعات تست تکنولوژی، از جمله برنامه های در دست اجرا می باشد که بصورت سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت می پذیرد.
آخرین عناوین خبر
طرح های توسعه
1- تکمیل اکتشافات عمقی (حفاری مغزه گیری)
2- استخراج و تولید سنگ آهن دانه بندی شده
3- احداث کارخانه تغلیظ سنگ آهن
لینک های مرتبط